zaterdag 29 juni 2013

Presentatie ontwerp GreenArtSpot Dalen

Stichting Natuurkunst Drenthe en kunstenaarsgroep Observatorium uit Rotterdam presenteren vrijdag 12 juli a.s. het ontwerp GreenArtSpot Dalen. Na een eerste kennismaking met het gebied en een verkenningsweek  van de kunstenaars in Dalen is een concept ontwikkeld onder de werktitel ‘Plattelandsplein’.

Na de bekende natuurkunstroutes in de bossen van Sleenerzand bij Schoonoord, met zeven edities en het recent afgeronde project Dorpsgezichten (zestien natuurkunst beelden in acht Drentse dorpen van de Gemeente Coevorden) werkt Natuurkunst Drenthe aan grotere blijvende kunstprojecten in het landschap van Drenthe. Dit resulteert in zogenaamde GreenArtSpots: kunstprojecten die een verbinding maken tussen landschap, natuur en kunst.

De eerste GreenArtSpot komt middenin het weilandengebied tussen het dorp Dalen en de toeristische attracties van Huttenheugte en Plopsaland. Bij een knooppunt van wandel- en fietspaden nabij het Drostendiep. Op de grens van zand en veen. Een locatie die veel verteld over ‘de oude en nieuwe economie’ van dit landschap. Van klein agrarisch naar groot agrarisch en van klein toerisme naar groot toerisme. Een plek om te markeren met een GreenArtSpot.

In overleg met de Gemeente Coevorden en Dorpsbelangen Dalen is voor deze locatie gekozen.

 
Observatorium

De internationaal werkende Kunstenaargroep Observatorium uit Rotterdam heeft de opdracht gekregen om hiervoor een geschikt kunstproject te ontwikkelen. De eerste voorstudies hebben 'Plattelandsplein' als werktitel gekregen. Eind mei is er een ‘verkennersweek’ door Young Observatorium (drie jonge kunstenaars) uitgevoerd. Zij hebben in de week van dinsdag 28 mei tot en met vrijdag 31 mei vanuit de Artist Residence Dalen, van de familie Sanders-ten Holte hun onderzoek uitgevoerd.

Met de resultaten van deze verkennersweek zijn de kunstenaars vervolgens in het Rotterdamse atelier gaan werken aan een definitief ontwerp voor de GreenArtSpot Dalen.

Vrijdag 12 juli tussen 15.00 en 17.00 uur presenteert Observatorium het definitieve ontwerp in Dalen op locatie. Daarna kan Natuurkunst Drenthe bij goedkeuring van dit ontwerp opdracht geven tot de uitvoering in het najaar. Met enige reserve. De nodige financiƫle middelen zijn op dit moment nog niet voldoende.
 
 

 

Uitnodiging voor belangstellenden

Stichting Natuurkunst Drenthe nodigt u van harte uit voor de presentatie van de eerste GreenArtSpot in wording in Dalen. Op vrijdagmiddag 12 juli a.s. kunt u kennis-maken met het ontwerp dat kunstenaarsgroep Observatorium uit Rotterdam in opdracht van Natuurkunst Drenthe ontwikkeld heeft voor deze landschappelijke locatie tussen het dorp Dalen en de Huttenheugte/Plopsaland.

Vrijdag 12 juli 2013
15.00 - 17. 00 uur
Presentatie ontwerp GreenArtSpot Dalen
Dalen - Drift

Dit voorjaar heeft Observatorium onderzoek gedaan op locatie en presenteert nu het concept ‘plattelandsplein’ in een ontwerp. De drie kunstenaars: Ruud Reutelingsperger, Andre Dekker en Geert van de Camp kregen support van Young Observatorium (drie jonge kunstenaars in opleiding).
De locatie, een ‘kruising’ van wegen en paden krijgt met het landschappelijke kunstwerk een nieuwe lading, mogelijk een nieuwe betekenis. Observatorium wil direct na de presentatie graag met u in gesprek. Over hun
denkbeelden van deze GreenArtSpot en over hun visie op kunst in en met de open-bare ruimte. Daarvoor is een informele picknickachtige setting ingericht.