donderdag 19 december 2013

Gezocht: lap grond voor Boter, kaas en beukenbos

In de huis-aan-huis krant Thuis in ... is deze maanden het artikel 'Gezocht: lap grond voor Boter, kaas en beukenbos' te lezen, geschreven door Rien Kort. Het verschijnt in verschillende edities, per regio in de provincie Drenthe en 'grensgebieden'.
En ja, de vraag is eenvoudig: wie geeft 200 x 200 meter grond in bruikleen om dit met een kunstbos / landart project te bebossen. Dat zou echt geweldig zijn. Voor de bomen, aanleg enz. ga ik dan graag zorgen.